PILI-PILI + BV – Lingeriespeciaalzaak Pili-Pili hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PILI-PILI + BV – Lingeriespeciaalzaak Pili-Pil houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR Gegevensbescherming.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, … .

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PILI-PILI + BV – Lingeriespeciaalzaak Pili-Pili, Dorpsstraat 44A, 3520 Zonhoven, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn te corrigeren.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot PILI-PILI + BV – Lingeriespeciaalzaak Pili-Pili, Dorpsstraat 44A, 3520 Zonhoven, [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, PILI-PILI + BV – Lingeriespeciaalzaak Pili-Pili heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

PILI-PILI + BV – Lingeriespeciaalzaak Pili-Pili houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].